header-img

Economic Board Utrecht

Een van de partners van het PoepPaleis is de Economic Board Utrecht, domein Gezond.

“Samen werken aan een gezonde, leefbare samenleving met vitale bewoners in vitale wijken, met nieuwe samenwerkingsvormen, zelfregie en economische kansen; dat is waar het binnen het domein Gezond om draait. Daarbij is bovendien de uitdaging grip te krijgen op de kosten van de gezondheidszorg. Dit vraagt om een nieuwe vorm van samenwerken tussen gemeenten, zorgaanbieders, bedrijfsleven en kennisinstellingen.”